Konkurs Fotograficzny “Ogrody Kensingtońskie”

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie Fotograficznym “Ogrody Kensingtońskie”, który zapowiadaliśmy wcześniej w artykule wyjaśniającym genezę jego nazwy.  http://lasdomogrod.pl/2012/04/16/ogrody-kensingtonskie/

Przez cały lipiec i sierpień możecie na adres barbara@lasdomogrod.pl nadsyłać swoje zdjęcia ogrodów lub ich fragmentów, nawiązując na różne sposoby do motywów Nibylandii, m.in.:

  • zabawa, przygoda i relaks w ogrodzie

  • dzieci, przyjaciele, zwierzęta w ogrodzie

  • bajeczny kącik w ogrodzie (domki na drzewach, altanki, magiczne źródełka)

  • kraina fantazji i marzeń

W treści maila prosimy przesłać swój komentarz, ewentualnie imiona osób widocznych na zdjęciu oraz dane osobowe.

Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka http://www.facebook.com/LasDomOgrod  i jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest umieszczenie przez Uczestnika konkursu znacznika “Lubię to” na stronie fanowskiej Organizatora.

Zdjęcia biorące w nim udział zostaną zamieszczone w odpowiedniej galerii, gdzie będzie można uzyskać głosy, a także zagłosować na zdjęcia innych Uczestników Konkursu. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.269990359759568.62142.100634010028538&type=3

Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca zdobędzie najwiecej Like’ów na stronie fanowskiej Organizatora na Facebooku w galerii (albumie zdjęć) o nazwie “Konkurs Ogrody Kensingtońskie”. Nagrodą za uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie jest profesjonalny zestaw narzędzi ogrodowych Fiskars oraz dziecięca konewka.

Druga i trzecia nagroda przyznawana jest przez Jury Organizatora. Nagrodą za uzyskanie drugiego lub trzeciego miejsca w konkursie jest sekator nożycowy Fiskars oraz dziecięca konewka.

Pozostali Uczestnicy otrzymają gwarantowane nagrody pocieszenia – niespodzianki.

Pełen Regulamin Konkursu Fotograficznego “Ogrody Kensingtońskie”:

Organizatorem konkursu jest firma P.H.U. “DAGO” Małgorzata Daszuta – właściciel witryny http://lasdomogrod.pl

ul. Białostocka 58

16-100 Sokółka

tel./fax: 085 711 81 18

Konkurs “Ogrody Kensingtońskie” trwa od 01 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Przedmiot i tematyka fotografii konkursowych:

Na zdjęciu powinien być widoczny ogród, lub jego fragment, a tematyka zdjęć powinna nawiązywać do motywów Nibylandii, m.in.:

  • zabawa, przygoda i relaks w ogrodzie

  • dzieci, przyjaciele, zwierzęta w ogrodzie

  • bajeczny kącik w ogrodzie (domki na drzewach, altanki, magiczne źródełka)

  • kraina fantazji i marzeń

Pierwsza nagroda: Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca zdobędzie najwiecej Like’ów na stronie fanowskiej Organizatora na Facebooku http://www.facebook.com/LasDomOgrod w galerii (albumie zdjęć) o nazwie “Konkurs Ogrody Kensingtońskie”. Nagrodą za uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie jest profesjonalny zestaw narzędzi ogrodowych Fiskars oraz dziecięca konewka.

Druga i trzecia nagroda: Druga i trzecia nagroda przyznawana jest przez Jury Organizatora. Nagrodą za uzyskanie drugiego lub trzeciego miejsca w konkursie jest sekator nożycowy Fiskars oraz dziecięca konewka.

Pozostali Uczestnicy otrzymają gwarantowane nagrody pocieszenia – niespodzianki.

Każdy Uczestnik konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę, bez względu na ilość przesłanych zdjęć.

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest umieszczenie przez Uczestnika konkursu znacznika “Lubię to” na stronie fanowskiej firmy Organizatora na Facebooku http://www.facebook.com/LasDomOgrod

Zdjęcia konkursowe prosimy nadsyłać w możliwie dużym rozmiarze na firmowy adres mailowy barbara@lasdomogrod.pl

W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko i adres korespondencyjny autora zdjęcia, krótki komentarz oraz opcjonalnie imiona osób widocznych na fotografii.

Zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane przez Organizatora w wydzielonej galerii (albumie zdjęć) o nazwie “Konkurs Ogrody Kensingtońskie” na stronie fanowskiej firmy na Facebooku (gdzie będą zbierane i liczone głosy aż do dnia 31 sierpnia 2012 roku do godziny 24:00) oraz na stronie firmowej www.lasdomogrod.pl

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość zdjęć, do których posiada prawa autorskie, ale tylko jedno z nich może zdobyć nagrodę.

Uczestnik, zgłaszając prace do konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy oraz wyraża zgodę na publikację pracy w celach promocyjnych firmy będącej organizatorem konkursu.

Zdjęcia, do których Uczystnik konkursu nie posiada praw autorskich będą odrzucone.

Zdjęcia mogą pochodzić z prywatnych zbiorów archiwalnych Uczestnika konkursu.

Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez Uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do plików cyfrowych) lub fotografii cyfrowej.

Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.

Zdjęcia można nadsyłać od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. do godziny 24:00, jednak te nadesłane w ostatnim dniu konkursu, będą miały niezależną od Organizatora trudność z uzyskaniem wysokiej ilości Like’ów, które ostatecznie zostaną zliczone tego dnia na koniec konkursu. Będą one jednak w pełni uwzględnione przez Jury Organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03 września 2012 roku na stronie fanowskiej na Facebooku http://www.facebook.com/LasDomOgrod oraz na stronie firmy www.lasdomogrod.pl

Nagrody zostaną przesłane laureatom na koszt Organizatora konkursu w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy P.H.U. “DAGO” Małgorzata Daszuta.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Kopia regulaminu dostępna jest tekże na stronie https://docs.google.com/document/d/1ban1pK4vXf2Y-NeIUjkyekLkwlC9rPCuqTJ5-i8RWdQ/edit